NECO Yoruba Language Questions and Answers 2020/2021 (Objectives and Essay)

NECO Yoruba Questions and Answers 2020. I will be showing you  NECO Yoruba Language objective and theory questions for free. You will also understand how NECO Yoruba questions are set and many more examination details.

NECO logo

The National Examination Council is an examination body that set questions annually from areas student should, after their studies in the senior secondary school, be able to write and pass without stress.

NECO Yoruba answers and questions Objectives and Essay will be provided here in detail and the authenticity of this NECO 2020 Yoruba solutions to questions have been tested and confirmed to be sure.

NECO Yoruba Essay And Objective Questions and Answers 2020 (EXPO)

These questions are strictly for practice. The 2020 NECO Yoruba expo will be posted on this page today 14th October during the NECO Yoruba examination. Keep checking and reloading this page for the answers.

NECO Yoruba 2020 Questions and Answers Loading…

Today’s Yoruba Answers:

YORUBA OBJ
1-10: CBCBCAEBDD
11-20: DEDDEBEBCE
21-30: BBEEADEAEC
31-40: EBEBBEBEDD
41-50: BEBADEDBDC
51-60: DEDCBDEBCD

(3)

(I) Tisa- Afetiya

(Ii)Sitaotu- Afetiya

(Iii)Miliki-Afojuya

(Iv)Pita-Afetiya

(V) Kansu- Afetiya

(Vi)Sikeeli-Afetiya

(Vii)Dikin-Afetiya

(Viii)Diroomu-Afojuya

(Ix)Buroda-Afojuya

(X)Pepa-Afetiya

(4)
Awe gbolohun Asapejuve
(i)lle timon winyi
(ii)IIe ti bola ngbe kodara
Asaponle

(4ii)
(i)lle naa dara
(ii)omoarage omo pupa
Asafinan

(4iii)
(i)awon omo wonyii buru
(ii)oko yu lowu mi
Asonka

(4iv)
(i)Ile mewa ni baba miko
(ii)omo marun-un а ni oku
Asapejuure

(4v)
(i)omolade ko feran agopupa
(ii)oda giden ni won fi kin iieyin 

(8)

(I)Akewi fi han wipe owo ati ipo ni won wo mo awon eeyan to won han sipo Lara, Akewi ni bi oni buburu ba de ipo Pataki iwa buburu re no too babe je

(ii)Akewi sapejuwe pe iwa ni agbara , ole sakoba fun eniyan ni ipokipo ti eeyan bawa

-Bi won bafi tuletule je olori abule, abule yio tu

-Bi won bafi olote se olori ilu ilu oni fararo

-Bi degberu ba je olori egbe egbe yio daru

-Bi jaduku ba se olori ile eko omo toko ofole

-Bi omo bakose awako lowo ole omo na yio si moto wa

==============================================

(12)

Egbon mi bo sinu omi ti o n san

Gbogbo eniyan si nkun

Oju orun funfun balau

A ko ri nkan kan se beeni ako ri nkan kan so

Ati nsunmo opin ojo ti o gbona

Ko si ohun ti ale se ju ki a joko si lala

Gbogbo oju awon eniyan n dan o si gun rege

Awon omo jo ti dunnu ti dunnu

Funmi ni ero iyaworan

Omo naa ti n rakoro kuro ninu igbo

Anti ba gba lorunkun lojiji

O sifi oju pamo to si nrerin kelekele

Gbogbo awon eye fo laarin awon eniyan osi da eye fo laarin awon eniyan

O si dabi enipe won nrerin ti o nlo soke

Ko see fi we ki eniyan ko lala

To ri idi eyi mo gbo duro

Oju mi si bere si ni pade

Mo si sope o to akoko lati toogbe

Fun idi eyi mo be lu ibusun

Mo si sun pelu gbogbo okan

More Answers Loading… Keep reloading this page for more answers

The questions below are not exactly 2020 NECO Yoruba questions and answers but likely NECO Yoruba repeated questions and answers.

2a)
Iro akuyun:Awon konsonanti ti agbe jade nigba ti alafo tan-an-na gbon riri
Iro aikunyun:Eyi ni awon konsonanti ti agbe jade nigbati alafo tan-an-na wa ni ipo imi,eemi ri aaye gba inu alafo yii koja woorowo
2b)
Iro akunyun-d,gb,m
Iro aikunyun-p,k,f

4b)
Fa awon awe-gbolohun afarahe ti o wa ninu awon gbolohun isale wonyi yo, ki o si so orisi awe-gbolohun afarahe ti okookan je.

(a)Wale ti a n soro re ti de.

(b)Won ti sun ki a too de.

(d)A o ni jeun bi a ba de.

(e)Omo naa sare nigba ti o ri eegun.

(e)O ya won lenu pe mo di adajo.

See: How to Check NECO Result

How To Pass NECO Yoruba Examination

The National Examination Council (NECO) is a body in charge of the Senior Secondary School Certificate Examination. The Certificate offered here is a very important credential that awards or certify the completion of your Secondary School Education.

Have self-confidence

Self-confidence is another factor that affects a candidate’s performance. Promise to do it all by yourself and everything will come out very simple for you.

It is a well-known fact that many students cancel the right answers just to copy the wrong ones because of a lack of self-confidence. Study and pray hard and you are the miracle for the day.

If you have any questions about the 2020 NECO Yoruba questions and answers, do well to let us know in the comment box.

Last Updated on October 14, 2020 by Admin

2 Comments on “NECO Yoruba Language Questions and Answers 2020/2021 (Objectives and Essay)”

Leave a Reply

Your email address will not be published.