NECO Igbo Language Questions and Answers 2021/2022 (Essay and Objectives)

NECO Igbo Questions and Answers 2021. I will be showing you  NECO Igbo Language objective and theory questions for free. You will also understand how NECO Igbo questions are set and many more examination details.

NECO logo

The National Examination Council is an examination body that set questions annually from areas student should, after their studies in the senior secondary school, be able to write and pass without stress.

NECO Igbo answers and questions Objectives and Essay will be provided here in detail and the authenticity of this NECO 2021 Igbo solutions to questions have been tested and confirmed to be sure.

NECO Igbo Essay And Objective Questions and Answers 2021 (EXPO)

These questions are strictly for practice. The 2021 NECO Igbo expo will be posted on this page during the NECO Igbo examination. Keep checking and reloading this page for the answers.

NECO Igbo Answers 2021 Loading…

Today’s NECO Igbo Answers: (2020 Answers)

NECO Igbo OBJ

1-10: ABBCAAEDED
11-20: EABBECAEDB
21-30: DDABECACEA
31-40: CBAAADABAE
41-50: ACCABEDBEC
51-60: DECBBDCEDD

(2a)
(a) b
(b) ch
(ch) d
(d) f
(e) g

(2b)
(a)ụdaume bụ mkpụrụ ụda asụsụ eji nkupụta ume a kpọpụta n’enweghi mgbochi n’ oghere ọnụ. ebe mgbochiume bụ mkpụrụ ụda asụsụ a na enwe mgbọchi n’ikuku na mkpọpụta ha site na mmetụtọ ogan okwu na ibe ya.

(b) Ụdaume di asatọ na mkpụrụ edemede Igbo ebe mgbochiume di iri abụọ na asatọ na edemede igbo

(5a)
Njikọ bu otu n’ime nkeji asụsụ Igbo ma bụrụkwa mkpụrụokwu dị iche iche e ji ejikọta mkpụrụokwu na ibe ya, ahịrịokwu na ahịrịokwu, aha na aha, dgz.

(5b)
(i) Na
(ii) Ma

(i) Na – Ebuka na Emeka gara akwụkwọ
(ii) O siri nri ma sukwaa akwa

6)

Enweghịm ike ịdị ndụ na ewezuga ụbọ nna m. Mgbe ọ bụ nwa okorobịa, ọ na-anọkari n’ihu ezi anyị n’oge mgbede ma na-akpọ ụbọ a. Ndị mmadụ na-agbakwa egwu, na-akụ aka, mechikwaa anya ma na-ege ntị. Ekwentị ga-akụ ma ndị mmadụ agaghị etinye ya uche. Otu ụbọchị, ọ bụ nnem bu onye kwụsịrị ige ntị.

Anaara m ele anya na mkpịsị aka nnam mgbe ọ bụla ọ na-akpọ ụbọ a. Chai! ka ha si ada n’usoro ma dịkwa ụtọ. Ụmụnne m nwoke ndị nke tọrọ m achọghị imụta otu e si akpọ ụbọ a. Ma mụ onwe m chọrọ, ya mere nna m jiri kuziere m ihe niile gbasara otu e si akpọ ụbọ aka. Emechara, ọ bụrụzie ogologo mkpịsị aka m ka m jizi na-akpọ ụbọ a. Mkpịsị aka m na-akpọ ụbọ osisi karịa nke nnam. A mụtara ya nke ọma. Ọ doro m nnọọ anya.

(8)
(i) Ọjị ogbi – Ọjị gbara naanị otu
(ii) Ọjị dike – Ọjị gbara atọ
(iii) Ọjị ahịa – Ọjị gbara anọ
(iv) Ọjị ọmụmụ – Ọjị gbara ise, isii, asaa ma ọ bụ karịa.

(8b)
(i) Asụsụ ha
(ii) Omenala ha

(11)

(i) Ilu – Ilu bụ mmanụ okwu ndị Igbo jiri eri ji. Omumatu: A nyụkọọ mamịrị ọnụ ọ gbaa ụfụfụ.

Nkọwa: E jikọta aka ọnụ rụwa ọrụ, a rụpụta nnukwu ihe.

(ii) Akpaalaokwu – Akpaalaokwu bụ okwu amamihe ndị maara ihe na-ewebata n’okwu oge ha achọghị ịkpọ ihe aha gbowam.

Ọmụmaatụ: Afọ tara Emeka mmiri.

Nkọwa: Emeka abụghị ezigbo mmadụ.

(iii) Myiri – Myiri na-egosi na mmadụ dịka mmadụ ibe ya na omume maọbụ na oyiyi.

Ọmụmaatụ: Chike dịka nna ya.

(iv) Mbụrụ – Mbụrụ na-egosipụta ihe a na-ekwu maka ya, ka a na-asị na ọ bụ ihe a maọbụ onye a, iji gosi ka ihe abụọ ahụ si nwee otu ụdị omume.

Ọmụmaatụ: Ebere bu edi.

Nkọwa: Ebere na arahu oke ụra

=========================================

(12a)

(i) O na-eri naanị ya n’ụlọ akwụkwọ Abangwu

(ii) Ọ na-achi ha ọchịchị aka ike

(12b)

(i) Akụbụzọ anaghị achọ mmekọrịta ha na ndị nkụzi ya

(ii) Akụbụzọ bụ hedimasta kara aka ma kajakwaa akaja

(iii) Akụbụzọ nwere ụtarị atọ ọ na eji abịa akwụkwọ.

More Answers Loading… Keep checking and reloading this page

The questions below are not exactly 2021 NECO Igbo questions and answers but likely NECO Igbo repeated questions and answers.

 (a) Gini bu myiriudaume?
(b) Deputa mkpuruokwu iri nwere myiriudaume na ha.

3. a) Kowaa ihe bu mgbochiume.
(b) Deputa udaike ise j maara.
(c) Deputa udashii ise i maara.

4. (a) Kọwaa ndịiche dị n’etiti nkebiokwu na nkebiahịrị.
(b) Nye ọmụmaatụ abụọ maka nke ọbụla.

How To Pass NECO Igbo Examination

The National Examination Council (NECO) is a body in charge of the Senior Secondary School Certificate Examination. The Certificate offered here is a very important credential that awards or certify the completion of your Secondary School Education.

Have self-confidence

Self-confidence is another factor that affects a candidate’s performance. Promise to do it all by yourself and everything will come out very simple for you.

It is a well-known fact that many students cancel the right answers just to copy the wrong ones because of a lack of self-confidence. Study and pray hard and you are the miracle for the day.

If you have any questions about the 2021 NECO Igbo questions and answers, do well to let us know in the comment box.

Last Updated on May 29, 2021 by Admin

Please Share

1 thought on “NECO Igbo Language Questions and Answers 2021/2022 (Essay and Objectives)”

  1. When are the answers posted??? A day, 30,10 mins b4 d exam??????????

    Reply

Leave a Comment

DMCA.com Protection Status