NECO Hausa Questions and Answers 2020/2021 (Essay and Objectives)

NECO Hausa Questions and Answers 2020. I will be showing you  NECO Hausa Language objective and theory questions for free. You will also understand how NECO Hausa questions are set and many more examination details.

NECO logo

The National Examination Council is an examination body that set questions annually from areas student should, after their studies in the senior secondary school, be able to write and pass without stress.

NECO Hausa answers and questions Objectives and Essay will be provided here in detail and the authenticity of this NECO 2020 Hausa solutions to questions have been tested and confirmed to be sure.

NECO Hausa Essay And Objective Questions and Answers 2020 (EXPO)

These questions are strictly for practice. The 2020 NECO Hausa expo will be posted on this page today 14th October 2020 during the NECO Hausa examination. Keep checking and reloading this page for the answers.

NECO Hausa 2020 Questions and Answers Loading…

Today’s Hausa Answers:

HAUSA OBJ
1-10: BCDEADAACE
11-20: DCEAADDABB
21-30: EAAECDDBDD
31-40: AECAAADDBE
41-50: DEECDCEAEB
51-60: AEBAECDCBD

(2)

i. /b/ = balebe, hadiyaw, maiziza

ii. /c/ = dan bayen hanka, dan, atishawa, murasziza

iii. /l/ = bahanke, Dan jirge, maiziza

iv. /m/ = balebe, dan franci, maiziza

v. /z/ = bahanke, zuzar maiziza

(4a)
Wakilin suna shi ne duk wata kalma da ake amfani da a madadin suna. Ko kuma mu ce, wakilin suna kalma ce da ake amfani da ita a maimakon suna. Wato kenan idan ana cikin zance, sai aka zo wata gaɓar da ya kamata a ce an ambaci suna amma sai a ƙi ambatar sunan, sai a yi amfani da wani kalma ta maye gurbin sunan.

(4b)
(i) Katsattse: Wakilin suna katsatte shi ne wanda yake wakiltar mutum kai tsaye. Sannan kuma yana tsayuwa da ƙafarsa.

Misali, Ni, Kai.

(ii) Ɓoyayye: Shi ne wakilin sunan da baya fito da wanda ake magana a kansa fili. Wato idan aka ambata shi, kowa ma yana iya shiga ciki.

Misali, Wance, su wance. 

===========================================

(5a)
Dafi shi ne lika wa saiwar kalma
wani harafi don samar da sabuwar ma’ana.

(5b)
(i)goshi
(ii)ciki
(iii)keya

(5c)
(i)goshi-bahaushe, madubi, d.s.
(ii)ciki-birane, asake, d.s.
(iii)keya-Hausawa, Katsinawa, d.s .

===========================================

(9)

===========================================

(11a)
Karin Magana, kalmomi ne ‘yan kilalan amma masu kunshe da zunzurutun ma’ana. Ana amfani da su kuma a tsakanin kowace al’ummar duniya.

(11b)
(i) Abin kasuwa, na mai ciniki ne.
(ii) Ba a fafe gora, ranar tafiya.
(iii) Ba a haɗa gudu, da susar ɗuwawu.
(iv) Bakin rijiya, ba wajen wasan makaho ba ne.
(v) Banza, ta kori wofi.
(vi) Ashe ana tsoron inna? In ji ‘ya’yan mayya.


More Answers Loading… Keep checking and reloading this page for more answers.

The questions below are not exactly 2020 NECO Hausa questions and answers but likely NECO Hausa repeated questions and answers.

1. Yadda za a rage cunkoso a gidajen kurkukun ƙasar nan.
How to decongest prisons in this country.

2. Yi bayanin yadda ake furta biyu daga cikin waɗannan, tare da nuna siffofin furuci uku na kowanne:
/m/;
/t/;
/l/;
/g/.

Explain the articulation of any two of the following consonants and show the three points of articulation for each of them.
(a)  /m/   (b)   /t//     (c)    /l/     (d)   /g/

3. Wane irin ɗafi ne -aye?  Kawo misalansa a cikin kalmomi goma.
Identify this type of affixation  – aye?   Mention ten (10) words with this type of affixation.

4. a. Mene ne Tsigilau?
b. Kawo misalai biyar a cikin jimla.

(a) Define a diminutive
(b) Construct five sentences using a Diminutive.

5. (a) Mece ce dangantakar Suna da Sifa?
(b) Kawo jimloli biyar masu ?auke da Sifa.

(a) Identify the relationship between Noun and Adjective
(b) Construct five sentences with an Adjective.

How To Pass NECO Hausa Examination

The National Examination Council (NECO) is a body in charge of the Senior Secondary School Certificate Examination. The Certificate offered here is a very important credential that awards or certify the completion of your Secondary School Education.

Have self-confidence

Self-confidence is another factor that affects a candidate’s performance. Promise to do it all by yourself and everything will come out very simple for you.

It is a well-known fact that many students cancel the right answers just to copy the wrong ones because of a lack of self-confidence. Study and pray hard and you are the miracle for the day.

If you have any questions about the 2020 NECO Hausa questions and answers, do well to let us know in the comment box.

Last Updated on October 14, 2020 by Admin

Spread the love

One Comment on “NECO Hausa Questions and Answers 2020/2021 (Essay and Objectives)”

Leave a Reply

Your email address will not be published.